Privacy verklaring

Privacy verklaring

The Food Basics neemt jouw privacy serieus en gaat daarom zorgvuldig om met
met persoonlijke gegevens.

* Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het privacybeleid. 

Gegevens

www.thefoodbasics.nl
Cypergras 211
2498 CB Den Haag
KVK: 73497568

Emma van den Berg is de functionaris gegevensbescherming van The Food Basics. Te bereiken via info@thefoodbasics.nl

Welke gegevens verzameld The Food Basics?

Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld of een aanvraag doet voor één van de diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan The Food Basics versterkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Email adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer (voor de factuur)
 • BSN nummer of polisnummer (voor de verzekeraar)
 • Lengte, leeftijd en gewicht (voor het opstellen van een voedingsplan)

Doeleinden

The Food Basics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

 • Afhandelen van betalingen
 • Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren bij wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten bij je af te leveren

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen, The Food Basics verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Beveiliging

The Food Basics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te mailen naar info@thefoodbasics.nl.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Food Basics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thefoodbasics.nl.
We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek!

The Food Basics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Dat kan via deze link.